Jump to content
News Ticker
  • Witamy na nowym forum :D
  • TS3: grandlife
Sign in to follow this  
Colin Prudnikow

Regulamin Serwera głosowego Grand Life

Recommended Posts

I. Informacje podstawowe

 

 

§1.1 Regulamin jest własnością Administracji serwera TeamSpeak 3 Grand Life

§1.2 Regulamin może zostać zmodyfikowany w każdej chwili. Decyzję o tym podejmuje zarząd.

§1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z przestrzegania.

§1.4 Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie obowiązują wszystkich użytkowników serwera TeamSpeak 3.

§1.5 W przypadku luk w regulaminie, bądź niedociągnięć zarząd ma prawo wymierzyć karę opierając się o własne decyzje.

§1.6 Polecenia zarządu są niepodważalne.

§1.7 Korzystanie z serwera Teamspeak 3 jest bezpłatne.

§1.7.1 Wykluczeniem jest opcja zakupu usług premium.

§1.8 W przypadku występowania jakichkolwiek luk, błędów na serwerze użytkownik jest zobowiązany do zgłoszenia tego Administracji.

 

 

II. Zakazy ogólne

 

 

§2.1 Zakazuje się używania nazw:

§2.1.1 Wulgarnych, rasistowskich, obrażających innych użytkowników.

§2.1.2 Pustych z 'niewidocznymi znakami' bądź nieczytelnych.

§2.1.3 Standardowych - TeamSpeakUser

§2.1.4 Zajętych przez innych użytkowników, bądź podobnych do nich.

§2.2 Zakazuje się nagrywania rozmów innych użytkowników na kanałach publicznych, sieci, strefie administracji oraz pomocy.

§2.3 Zakazuje się reklamowania innych serwerów/sieci, stron internetowych itp.

§2.4 Zakazuje się używania modulatorów głosu na kanałach publicznych, sieci, strefie administracji oraz strefie pomocy.

§2.5 Zakazuje się używania awatarów na których znajdują się treści:

§2.5.1 Obrażające innych użytkowników.

§2.5.2 Pornograficzne, obrażające religie.

§2.6 Zakazuje się puszczania 'bindów' na kanałach publicznych, sieci, strefie administracji oraz pomocy.

§2.7 Zakazuje się używania wszystkich tagów przy nickach. np.: [ADMIN] [QUERY] [KRÓL].

§2.8 Zakazuje się rozpowszechniania danych osobowych innych użytkowników.

§2.9 Zakazuje się obrażania użytkowników, oraz Administracji.

§2.10 Zakazuje się podszywania pod Administrację.

§2.11 Zakazuje się nadużywania jakichkolwiek uprawnień przypisanych do swojej rangi/klienta.

§2.12 Zakazuje się nadmiernego zmieniania nicku klienta.

§2.13 Zakazuje się w jakikolwiek sposób atakowania innych użytkowników.

 

 

III. Czat

 

 

§3.1 Każdy użytkownik ma nakaz zachowania kultury na czacie kanałów publicznych, sieci, strefie administracji oraz pomocy.

§3.2 Zakazuje się wysyłania odnośników przenoszących na strony do wyłudzania danych osobowych, adresów ip itp.

§3.3 Zakazuje się spamowania wiadomościami prywatnymi, bądź poke'ami.

§3.4 Dostęp do czatu serwera ma tylko zarząd serwera.

§3.5 Zakazuje się pisania pogrubionym, kolorowym tekstem na czacie kanałów publicznych, sieci, strefie administracji oraz pomocy.

§3.6 Każdy użytkownik powinien stosować się do zasad poprawnej polszczyzny.

IV. Strefa pomocy

§4.1 Strefa pomocy przeznaczona jest do prowadzenia wsparcia danego użytkownika.

§4.2 Zakazuje się wchodzenia na strefę pomocy bez konkretnego powodu.

§4.3 Wszelkie podstawowe informacje zawarte są w opisach danych kanałów.

§4.4 Sprawy związane z dodatkowymi usługami premium załatwia tylko administracja z rangą Project Leader.

§4.5 Po wejściu na kanały pomocy, Administracja serwera jest automatycznie informowana o pobycie użytkownika.

 

 

 V. Kanały publiczne

 

 

§5.1 Kanały publiczne służą użytkownikom w celu szybszej formy kontaktu, lub porozumiewania się z osobami które nie potrzebują kanału prywatnego.

§5.2 Kanały publiczne posiadają swoje limity, max: 2, 3, 4 oraz 5. 

§5.3 Zakazuje się 'wpychania' na kanał zajęty gdy dany użytkownik utraci połączenie, bądź musiał chwilowo zmienić kanał.

§5.4 Administracja serwera ma prawo wejść na kanał nawet gdy jest on zajęty. 

 

 

VI. Kanały premium

 

 

§6.1 Kanały premium znajduję się w strefie "kanały donatorów".

§6.2 Nazwa kanału nie może zawierać słów wulgarnych, obraźliwych itp.

§6.3 Każdy kanał powinien być zabezpieczony hasłem. Jeżeli nie posiada on zabezpieczenia staje się on automatycznie kanałem publicznym.

§6.4 Kanały premium przeznaczone są dla osób, które wcześniej opłaciły ową usługę.

§6.5 W przypadku braku przedłużenia kanału zostaje on usunięty.

§6.6 Na kanałach premium nagrywać może tylko użytkownik który posiada rangę kanałową: HeadAdmin Kanału VIP, HeadAdmin Kanału. Nie musi on informować o jego rozpoczęciu.

§6.6.1 Zakazuje się nagrywania gdy na kanale przebywa Administrator z rangą: Project Leader, Developer, Admin, Map Developer, Support.

§6.7 Kanały premium mogą posiadać maksymalnie dwa podkanały.

§6.8 Właściciel kanału może maksymalnie posiadać:

§6.8.1 Dwóch HeadAdminów Kanału VIP

§6.8.2 Jednego ChannelAdmina

§6.9 Użytkownicy kanałów premium nie są zwolnieni z przestrzegania ogólnego regulaminu serwera.

 

 

VII. Kanały prywatne

 

 

§7.1 Kanały prywatne znajdują się pod strefą publicznych kanałów i "kanałów donatorów"

§7.2 Nazwa kanału nie może zawierać słów wulgarnych, obraźliwych itp.

§7.3 Każdy kanał powinien być zabezpieczony hasłem. Jeżeli nie posiada on zabezpieczenia staje się on automatycznie kanałem publicznym.

§7.4 Na kanałach premium nagrywać może tylko użytkownik który posiada rangę kanałową: HeadAdmin Kanału. Nie musi on informować o jego rozpoczęciu.

§7.4.1 Zakazuje się nagrywania gdy na kanale przebywa Administrator z rangą: vRoot, Root oraz Właściciel.

§7.5 Kanały prywatne mogą posiadać maksymalnie trzy podkanały.

§7.6 Właściciel kanału może maksymalnie posiadać:

§7.6.1 Jednego Channel Admina.

§7.7 Użytkownicy kanałów prywatnych nie są zwolnieni z przestrzegania ogólnego regulaminu serwera.

 


VIII. Administracja

 

§8.1 Administrator ma świecić przykładem, posiadać pełną wiedzę regulaminu oraz ma nakaz jego przestrzegania.

§8.2 Administrator nie może ulegać presji ze strony innych użytkowników. Musi podejmować trzeźwe decyzje.

§8.3 Administrator ma obowiązek w braniu czynnego udziału w życiu serwera.

§8.4 Administrator nie musi za każdym razem tłumaczyć się ze swoich decyzji. Wyjątkiem jest nakaz od wyższej Administracji (Project Leader, HeadAdmin).

§8.5 Od decyzji wyższej Administracji nie ma możliwości odwołania.

§8.6 Administrator nie może poczuwać się przy innych użytkownikach.

§8.7 Administrator ma zakaz nadużywania swoich uprawnień.

§8.8 Wszelkie spory w Administracji rozwiązuje zarząd.

§8.9 Administrator nie może być stronniczy, wszelkie decyzje które podejmuje muszą być zrobione w sposób obiektywny.

§8.10 Administrator ma nakaz wymierzania kar zgodnie z taryfikatorem.


 

IX. Informacje dodatkowe

 

 

§1. Podszywanie się pod Administrację serwera, bądź sieci » Ban permanentny.

§2. Reklamowanie innych serwerów, for, stron internetowych, itp. » Ban permanentny.

§3. Unikanie bana, wchodzenie na aktywnym banie » Ban permanentny.

§4. Wpisywanie przed nazwą nick Administratora bądź wpisywanie dziwnych prefiksów » Ban na tydzień → ban permanentny.

§5. Korzystanie z botów (nie dotyczy na własnych kanałach) lub multikont\a » Ban na tydzień.

§6. Wchodzenie na kanały oraz podkanały Administracji bez ich zgody » Ban na dzień → ban na tydzień.

§7. Obrażanie, bądź wyśmiewanie innych użytkowników » Pouczenie → kick → ban do 1 dnia.

§8. Trollowanie oraz marnowanie czasu Administracji » Kick → ban do 6 godzin.

§9. "Skakanie" po kanałach, przeszkadzanie innym użytkownikom » Pouczenie → kick → ban do 6 godzin.

§10. Nazwa użytkownika niezgodna z zasadami wyżej wymienionymi » Pouczenie → kick → ban do 3 godzin.

§11. Spamowanie, bądź floodowanie » Pouczenie → ban do 3 godzin.

§12. Nagminna zmiana nazw użytkownika » Pouczenie → kick → ban do 3 godzin.

§13. Awatar, bądź obrazki niezgodne z wyżej wymienionymi zasadami » Pouczenie → kick → ban do 3 godzin.

§14. Używanie tzw. modulatora czy innych programów modyfikujących głos » Pouczenie → kick → ban do 3 godzin.

§15. Nagrywanie użytkowników, bądź puszczanie muzyki na kanałach, gdzie jest to zabronione » Pouczenie → ban do 3 godzin.

§16. Wszelkiego rodzaju krzyczenie, piszczenie itp. » Pouczenie → kick → ban do 1 godziny.

§17. Połączenia i Rozłączenia w celu nabijania ilości połączeń na TS3 » Grozi usunięciem użytkownika.

§18. Nagminne łamanie regulaminów obowiązujących na serwerze. » Grozi dłuższą blokadą użytkownika, bądź usunięciem Kanału.

§19. Odtwarzanie bindów z głosem poszczególnych użytkowników ts'a bez ich zgody » Pouczenie → kick → ban do 3 godzin.

§20. W przypadku braku opisu kary » Decyzję podejmuję administrator.

  • Super 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...