Jump to content
News Ticker
  • Witamy na nowym forum :D
  • TS3: grandlife

Regulamin serwera Arma III Grand Life


Recommended Posts

Grając na serwerze Grand Life zobowiązujesz się przestrzegać wszystkie regulaminy publicznie dostępne. Dołączając na daną frakcję dodatkowo zobowiązujesz się przestrzegać zasad tam panujących oraz wszelkich regulaminów. 

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!

I. Podstawowe pojęcia na serwerze Grand-Life 


§1.1 Podstawowe pojęcia:
a)
 RDM[Random Death Match] - Zabicie innego gracza bez uprzedniej interakcji. Przykład: Widzisz kogoś na środku drogi, wyciągasz broń i go zabijasz.
b) 
VDM[Vehicle Death Match] - Zabicie innego gracza przy użyciu pojazdu. Przykład: Widzisz kogoś na środku drogi i go przejeżdżasz. Jeżeli ktoś celuje do ciebie z broni a nie znajdujesz się w pojeździe opancerzonym(strider, ifrit, hunter) masz jedną próbę VDM’a.
c)
 FailRP - nie odgrywanie roli swojej postaci.
d) Interakcja - wszystkie akcje gracza, które wymagają reakcji drugiej osoby.
e) Wroga interakcja - akcja gracza mająca na celu wyrządzenie krzywdy fizycznej bądź majątkowej drugiej osobie.
f) 
Metagaming - Wykorzystywanie informacji nie dotyczących świata gry podczas rozgrywki.
g) 
Powergaming - Celowe utrudnianie gry RP. Dotyczy również wymyślania rzeczy i interakcji, których nie spotkamy w grze. Przykład: Nie mogę się poddać bo mam przyklejone ręce do podłogi.
h) 
Combat Storing - Wpłacenie gotówki lub schowanie pojazdu/przedmiotu podczas trwającej akcji. Przykład: Uciekasz suvem przed policją, podjeżdżasz pod garaż i go chowasz. Utopienie pojazdu także jest uznawane za Combat Storing.
i) 
Trolling - Celowe niszczenie rozgrywki innym graczom lub wymuszanie akcji. 
j) 
Battlelog - Opuszczenie rozgrywki podczas trwającej akcji, po rozpoczęciu interakcji lub podczas odsiadki w więzieniu. Wylogować się można po zakończeniu akcji lub po upływie 10 minut od ostatniego strzału. (Wyjątek stanowi sytuacja, w której ktoś na siłę przedłuża akcję).

Zabrania się czynności zaznaczonych na czerwono

§1.2 Wszyscy w stroju rebelianckim mogą zostać skuci i przeszukani na zielonej strefie.
§1.3 W dużych miastach zabronione jest noszenie broni długiej. Obywatel który posiada taką broń musi schować ją do plecaka lub do pojazdu.


II. Podstawowe zasady na serwerze Grand-Life 


§2.1 Kanał Side Channel służy tylko do pisania. Zabronione jest rozmawianie na nim oraz rysowanie.
§2.2 Zabronione jest używanie pingów na 
Side Channel.
§2.3 Zabrania się stosowania wulgaryzmów wobec innych graczy w sposób dla nich obraźliwy. Zabrania się także obrażania uczuć religijnych oraz dyskryminowanie innych osób ze względu na ich pochodzenie, rasę oraz poglądy polityczne.
§2.4 Każdy obywatel Grand-Life zobowiązany jest do posiadania czytelnego i unikalnego imienia. Nie może ono zawierać wulgaryzmów, być rasistowskie, dyskryminować bądź w inny sposób obrażać pozostałych osób lub ich religii bądź wyznania. Zabronione jest podszywanie się pod istniejących graczy lub grupy.
§2.5 Zabronione jest podnoszenie, przechowywanie, chowanie, kradzież oraz używanie rzeczy i pojazdów należących do medyków.
§2.6 Zabrania się przebywanie poza mapą (Czarna obwódka mapy).
§2.7 Aby grupowa interakcja była zaliczona do prawidłowej, każdy członek gangu musi mieć dopisany tag grupy przed imieniem np: PAF | LUBA.
§2.8 Wykorzystywanie bugów, exploitów lub programów trzecich jest surowo zabronione.
§2.9 Nagminne wysyłanie policji fałszywych, obraźliwych i bezpodstawnych wezwań jest traktowane jako trolling i będzie surowo karane.
§2.10 Zabrania się rozpoczynania wrogiej interakcji w obrębie 30m od tabliczki/NPC/bankomatu (Wyjątkiem są przetwórki i skupy).
§2.10.1 W momencie gdy inny gracz celowo używa tabliczki/NPC/bankomatu jako bezpiecznej strefy punkt §2.10 nie obowiązuje
§2.11 Czerwone Strefy uważane są za strefy bezprawia. Nie obowiązują na nich zasady interakcji i jurysdykcja policji.
§2.12 Sytuacje kryzysowe to Napady na: Bank/Bank Miejski i Porwania.
§2.13 Na zielonej strefie obowiązuje całkowity zakaz używania zarówno broni jak i granatów, oraz powalania, kradzieży lub rozpoczynania innych wrogich interakcji.
§2.14 W przypadku gdy spotykamy się z sytuacją łamania regulaminu przez innego gracza to nie jest to wytyczną do tego aby samemu go nie przestrzegać. Wszelkie łamanie regulaminu przez graczy należy niezwłocznie zgłosić administracji.
§2.15 Próby wykorzystywania punktów regulaminu/gry w sposób nieprzewidziany przez administrację i nie uwzględniający założenia RP oraz możliwości interakcji jakie oferuje gra oraz serwer będą surowo karane.
§2.16 Zakaz porywania graczy w godzinach 23.00 - 8.00 (wyjątek stanowi piątek, sobota i niedziela gdzie obowiązuje w godzinach 24.00 - 6.00).
§2.17 Podczas napadu na Bank/Bank Miejski, lub porwania, kiedy policjantów jest więcej niż 9, cywile mogą dokonywać akcji wymagających interwencji policji. (Z wyjątkiem następnego porwania, napadu na Bank/Bank Miejski).
§2.18 Ramowanie/taranowanie/kamikadze przy pomocy samochodów/samolotów/helikopterów jest zakazane.
§2.19 Zakaz łączenia gangów na inne akcje niż napady na Bank/Bank Miejski.
§2.20 Gracz/Gang który psuje rozgrywkę innym graczą może zostać zbanowany dla dobra serwera.


III. Interakcja / akcja / napadanie

§3.1 Interakcje można rozpocząć poprzez:

- Rozmowę bezpośrednią (direct),
- Strzały ostrzegawcze (Strzały kierowane bezpośrednio obok gracza z którym chcemy podjąć interakcję, lub obiekty/podłoże obok niego. Strzały nie mogą zranić osób z którymi chcemy podjąć interakcję),
- Napad na stację, Bank/Bank miejski jest rozpoczęciem interakcji z
 policją,
- Sygnał dźwiękowy rozpoczyna interakcję w stosunku do ściganej osoby lub pojazdu. (Rozpoczyna to również interakcję grupową),
- Ewidentna próba spowodowania VDM jest traktowana jako rozpoczęcie interakcji. (Przejazd pojazdu drogą obok chodnika z pieszym nie może zostać zaliczone jako próba VDM),
- Próba włamania się do domu, bazy gangu lub pojazdu należącego do innego gracza.

§3.1.1 Interakcji nie można rozpocząć poprzez:

- Wiadomość na side channelu,
- Wiadomość SMS,
- Wiadomość przekazaną przez zewnętrzny komunikator głosowy/tekstowy.

§3.2 Zabronione jest zabijanie osób które się poddały, bądź zostały skute. (np. zabicie skutego towarzysza aby ten nie trafił do więzienia).
§3.3 Zabronione jest dołączanie się do akcji jak i umyślna prowokacja, aby wprowadzić swoją grupę, bądź też siebie do akcji.
§3.4 Podczas akcji jest zakaz przenoszenia jej na
 zieloną strefę oraz do Miasta Rebeliantów.
§3.5 Zakaz napadania na graczy lub rozpoczynania akcji, kiedy na serwerze nie ma min. 
2 policjantów. Wyjątek stanowi sytuacja gdy osoba napadana znajduje się na czerwonej strefie.
§3.5.1 Zakazuje się wywożenia graczy na czerwoną strefę w celu napadnięcia tej osoby lub rozpoczęcia z nią interakcji.
§3.6 Po podniesieniu przez medyka gracz (pacjent) ma obowiązek prowadzić z nim dialog oraz postępować według jego zaleceń. Medyk daje graczowi możliwość wyboru czy gracz udaje się do szpitala razem z medykiem czy może pozostaje w miejscu przywrócenia funkcji życiowych.
§3.6.1
 Medyk może wymusić transport do szpitala gdy gracz (pacjent) trolluje lub pozostawienie gracza może zagrażać życiu gracza lub medyka.
§3.7 Pacjent po przywróceniu podstawowych funkcji życiowych może zostać oddany pod nadzór 
policji jeśli trwa akcja policyjna i medyk nie widzi powodów do transportu pacjenta na teren szpitala.
§3.8 Osobę, która się poddała można zabić kiedy nie współpracuje (np: zdejmuje ręce z głowy, przebiega kilka metrów i znowu zakłada ręce za głowę, nie wykonuje poleceń takich jak wyrzucenie przedmiotów, próbuje uciekać z pojazdu bądź obiektu, w którym została umieszczona).
§3.9 Zabrania się napadania na stacje bądź na innych graczy w momencie okradania banku bądź porwania, wyjątek stanowi sytuacja, kiedy na serwerze jest więcej 
policjantów niż 9.
§3.10 Zabrania się ucieczki autobusem podczas trwania interakcji oraz transportu do miejsca akcji podczas trwania jej w miejscu docelowym (przystanek autobusowy).
§3.11 Interakcja trwa 10 minut od oddania ostatniego strzału, wyjątek stanowi sytuacja, w której oddaje się strzały by celowo przedłużyć interakcje.
§3.12 Gracz powinien przede wszystkim myśleć o przeżyciu gdyż życie jest najważniejsze. Sytuacje w  których gracz celowo nie będzie przestrzegał zasady poszanowania życia będą karane.
§3.12.1 Gdy gracz ma wysokie szanse na ucieczkę, zabicie przeciwnika, itp. to może tą szansę wykorzystać, udana próba nie będzie uważana jako nieposzanowanie życia.


IV. Bank Federalny


§4.1 Zakaz napadania na Bank w godzinach 23:00 - 8:00 (wyjątek stanowi piątek, sobota i niedziela gdzie zakaz obowiązuje w godzinach 24.00 - 6.00).
§4.2 Napad na Bank można wykonać od 
6 policjantach ONLINE.
§4.3 Jeśli napad został zakończony i policja zamknęła skarbiec, zostaje on zablokowany. Następny napad może zostać wykonany dopiero po restarcie serwera.
§4.4 Napad musi zostać rozpoczęty minimum godzinę przed restartem.
§4.5 Na bank rebelianci mogą wykorzystać cały dostępny arsenał.
§4.6 Atak na bank rozpoczyna się po komunikacie o jego rozpoczęciu, a kończy po informacji o jego zakończeniu.
§4.7 Po zakończeniu banku policja ma prawo skonfiskować użyte na nim pojazdy.
§4.8 W napadzie na Bank mogą brać udział maksymalnie 2 gangi. (Trzeba poinformować policję smsem jakie gangi biorą udział w napadzie w czasie nie krótszym niż 1 minuta od wyświetlonego komunikatu odnośnie włamania).
§4.8.1 Maksymalnie 8 osób na gang.
§4.9 Inny gang nie uwzględniony podczas rozpoczęcia napadu może dokonać przejęcia w przypadku neutralizacji wszystkich członków gangów, które rozpoczęły napad. Po przejęciu napadu, przejmujący gang zobowiązany jest powiadomić o tym frakcję
 policyjną.
§4.10 Podczas napadu na Banku obowiązuje zasada jednego życia. Dotyczy to zarówno cywili, rebeliantów jak i policji.(W przypadku przejęcia napadu przez inny gang, policjanci zabici do momentu otrzymania informacji o przejęciu mogą powrócić na miejsce i ponownie uczestniczyć w odparciu napadu. (Od nowa obowiązuje ich zasada jednego życia).
§4.11 W przypadku śmierci wszystkich policjantów i zakończenia akcji przez policję (Ściągnięcia strefy i wysłania smsa o zakończeniu banku). Wszystkie osoby biorące udział w napadzie na bank muszą opuścić jego teren w ciągu 15 minut i nie mają prawa tam wrócić.

 
V. Bank Miejski


§5.1 Zakaz napadania na Bank Miejski w godzinach 23:00 - 8:00 (wyjątek stanowi piątek, sobota i niedziela gdzie zakaz obowiązuje w godzinach 24.00 - 6.00)
§5.2 Napad na Bank Miejski można wykonać od 
4 policjantach ONLINE.
§5.3 Napad na bank musi zostać rozpoczęty minimum godzinę przed restartem.
§5.4 Jeden gang może napadać na Bank Miejski maksymalnie raz na restart.
§5.5 Bank rozpoczyna się po komunikacie o jego rozpoczęciu, a kończy po informacji o jego zakończeniu.
§5.6 Po zakończeniu banku policja ma prawo skonfiskować użyte na nim pojazdy.
§5.7 W napadzie na Bank Miejski mogą brać udział maksymalnie 2 gangi. (Trzeba poinformować policję smsem jakie gangi biorą udział w napadzie w czasie nie krótszym niż 1 minuta od wyświetlonego komunikatu odnośnie włamania).
§5.7.1 Maksymalnie 8 osób na gang.
§5.8 Inny gang nie uwzględniony podczas rozpoczęcia napadu może dokonać przejęcia w przypadku neutralizacji wszystkich członków gangów, które rozpoczęły napad. Po przejęciu napadu, przejmujący gang zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie policję.
§5.9 Podczas napadu na Bank Miejski obowiązuje zasada jednego życia. Dotyczy to zarówno cywili, rebeliantów oraz policji. (W przypadku przejęcia napadu przez inny gang, policjanci zabici do momentu otrzymania informacji o przejęciu mogą powrócić na miejsce i ponownie uczestniczyć w odparciu napadu. (Od nowa obowiązuje ich zasada jednego życia).


VI. Porwanie


§6.1 Porwanie można przeprowadzić raz na restart w godzinach 23:00 - 8:00 (wyjątek stanowi piątek, sobota i niedziela gdzie zakaz obowiązuje w godzinach 24.00 - 6.00).
§6.2 Porwanie cywila można wykonać od 
4 policjantów powyżej 20 graczy ONLINE.
§6.3 Porwanie policjanta można wykonać od 
6 policjantów powyżej  25 graczy ONLINE.
§6.4 Porwanie musi zostać rozpoczęte minimum godzinę przed restartem.
§6.5 Okup za zakładników można dostać tylko bezpośrednio od negocjatora.
§6.6 Po zabiciu zakładnika policja ma prawo do zerwania negocjacji.
§6.7 Podczas negocjacji nie można przeszukać negocjatora.
§6.8 W przypadku niespełnienia przez porywaczy warunków uzgodnionych podczas negocjacji policja ma prawo otworzyć ogień w celu eliminacji napastników, zwracając szczególną uwagę na życie zakładnika.
§6.9 Podczas porwania obowiązuje zasada jednego życia.
§6.10 Maksymalny okup za cywila wynosi
 250 000$.
§6.11 Maksymalny okup za policjanta wynosi 
500 000$.
§6.12 Porywacze mogą zażądać sprzętu policyjnego kosztem gotówki.( Nie można żądać broni kalibru 0.50 cal, wyrzutni rakiet, Ghost Hawka, Huntera, Stridera i Blackfisha)
§6.13 Okup może składać się z samej gotówki, gotówki oraz sprzętu policyjnego bądź samego sprzętu policyjnego, zależnie od ustaleń z negocjatorem.
§6.14 Negocjator ma prawo do noszenia kamizelki oraz munduru podczas negocjacji.
§6.15 Negocjator nie może być uzbrojony (broń, granaty, paralizator).
§6.16 Aby zacząć negocjacje, negocjator musi zobaczyć wszystkich zakładników.
§6.17 Nie można porywać negocjatora.
§6.18 Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu negocjatora jest uznawane jako zerwanie negocjacji.
§6.19 Podczas porwania oraz negocjacji obowiązuje zasada jednego życia. Dotyczy to cywili, rebeliantów oraz policji.


VII. Stacja


§7.1 Policja ma prawo ignorować napady na stację, jeśli istnieją ku temu ważne przesłanki np: Sytuacja kryzysowa, interakcja z uzbrojonymi osobami lub wykonującymi nielegalne czynności.
§7.2 Napad można zacząć od 
3 policjantów online.
§7.3 Na wyspie nie można rabować w tym samym czasie więcej niż 2 stacji.
§7.4 Stacja może zostać zrabowana maksymalnie 30 minut przed restartem.
§7.5 Jeden gang może rabować tylko jedną stację w tym samym czasie.
§7.6 Jeden gang może rabować stację co godzinę.


VIII. Strefy


§8.1 W zielonych strefach zakazane są wrogie interakcje jak: powalanie, potrącanie rabowanie, kradzież pojazdów, używanie broni, paralizatora (wyjątkiem jest frakcja policyjna która może w wyjątkowych sytuacjach użyć broni i paralizatora), zabijanie oraz inne tym podobne czynności. JEST TO STREFA CAŁKOWICIE BEZPIECZNA.
§8.2 Zakaz wrogiej interakcji w promieniu
 350m od granicy zielonej strefy.
§8.3 Akcja nie może zostać przeniesiona na 
zieloną strefę. (podczas trwania interakcji ucieczka na zieloną strefę będzie surowo karana przez administrację).
§8.4 W 
zielonej kratkowanej można napadać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy interakcja została nawiązana poza opisywaną w tym punkcie strefą tzn. kiedy akcja zostanie na nią przeniesiona.
§8.5 Na terenie 
niebieskiej strefy toczy się akcja policji. Każda osoba, która się tam znajdzie powinna założyć ręce na głowę, jeżeli nie chce stać się celem policji.
§8.6
 Niebieska strefa kratkowana obejmuje posterunki i punkty policyjne. Zakazane jest na niej przeprowadzanie wrogich interakcji. Trwająca akcja może zostać przeniesiona na te strefy.
§8.7 
Czerwone Strefy uważane są za strefy bezprawia. Nie obowiązują na nich zasady interakcji. 
§8.8 Nałożenie 
strefy niebieskiej przez policję w żaden sposób nie wpływa na zasady panujące w strefie czerwonej.
§8.9 Baza rebeliantów działa tak samo jak zielona strefa kratkowana, zakazane jest na niej przeprowadzanie wrogich interakcji. Trwająca akcja może zostać przeniesiona na te strefy.

IX. Więzienie


§9.1 Podczas próby uwolnienia więźnia więzienie przyjmuje zasady strefy niebieskiej.
§9.2 Policja ma obowiązek aresztować gracza i umieścić go w więzieniu w przypadku gdy suma jego mandatów przekracza
 300 000$, bądź brał udział w co najmniej 10 morderstwach.
§9.3 Policja ma prawo zwiększyć wyrok gracza, który próbował uciec z więzienia.
§9.4 Zakaz czekania na terenie więzienia oraz w promieniu 500 metrów podczas transportu więźnia na jego teren.
§9.5 Ucieczka osadzonego może zostać przeprowadzone w przypadku braku policjantów online.
§9.6 Na terenie więzienia mogą przebywać jedynie funkcjonariusze policji i osadzony. 
§9.7 W przypadku odbicia więźnia, udział w akcji może brać udział tylko jeden gang. (Trzeba poinformować policję smsem jaki gang bierze udział w odbiciu więźnia w czasie nie krótszym niż 3 minuty przed rozpoczęciem akcji odbijania osadzonego).


X. Odbicie zatrzymanego


§10.1 Aby odbić zatrzymanego należy poinformować policję o swoich zamiarach z podaniem dokładnych nicków osób zatrzymanych.
§10.2.1 Podczas odbicia policja ma 10 minut na przewiezienie zatrzymanego na wybrany posterunek lub punkt kontrolny, gdzie po upływie 5 minut musi założyć strefę i wtedy można przeprowadzić odbicie.
§10.2.2 Próba odbicia zatrzymanego może być przeprowadzona od momentu założenia 
niebieskiej strefy przez policję. Musi być ona poprzedzona smsem informującym o fakcie jaki gang/osoba będzie przeprowadzała odbicie danej osoby.
§10.2.3 W przypadku próby odbicia zatrzymanego, policja musi użyć pojazdów lądowych w celu transportu do więzienia.
§10.3 Odbicie kończy się w momencie, gdy Policja utraci zatrzymanego lub zostanie wyeliminowana.
§10.4 Odbicia można dokonać od
 4 policjantów online.
§10.5 Rebelianci mają zakaz zbliżania się do posterunku w odległości 500 metrów przed ustanowieniem strefy przez policję.
§10.6 Osobę zatrzymaną można wymienić w zamian za osobę/osoby porwane. Policja ma prawo odrzucić żądanie wymiany.
§10.7 Podczas odbicia zatrzymanego obowiązuje zasada jednego życia. Dotyczy to zarówno cywili, rebeliantów oraz policji.


XI. Wątek policyjny


§11.1 Policjant jest członkiem frakcji policyjnej. Do ich zadań należy egzekwowanie prawa oraz ochrona życia cywili.
§11.2 Policjant powinien cechować się wysokim poziomem kultury osobistej, nienaganną znajomością języka polskiego oraz silnymi nerwami. Każdy policjant musi stanowić wzór do naśladowania dla innych mieszkańców wyspy Altis.
§11.3 Podczas rutynowego zatrzymania, policjant musi się przedstawić, podać stopień oraz powód zatrzymania np: Dzień dobry, posterunkowy Adrian, zatrzymałem Pana za przekroczenie dopuszczalnej prędkości oraz brak włączonych świateł po zmroku.
§11.4 Policjant nie ma prawa używać broni oraz skuwać obywateli bez powodu.
§11.5 Policjant ma prawo zastosować ulgę podczas wypisywania mandatu.
§11.6 Policja może przebywać na
 czerwonych strefach max 15 min. (Wyjątkiem jest przeniesienie trwającej akcji na czerwoną strefę, lub szybkie przemieszczenie się przy pomocy pojazdu w sytuacji kryzysowej).
§11.7 Użycie sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych zwalnia pojazd policyjny z nakazu przestrzegania zasad ruchu drogowego.
§11.8 Policjant nie ma prawa używać broni palnej oraz paralizatora w stosunku do osoby, która nie zagraża życiu jego lub innych cywili. (Wyjątek stanowi moment, w którym gracz nie stosuje się do poleceń policjanta. Wtedy policjant ma prawo użyć paralizatora, a w ostateczności broni palnej w celu uniemożliwienia ucieczki).
§11.9 Jeżeli na służbie jest mniej niż 4 policjantów, zasada nowego życia dla policji wynosi wtedy 5 min.
§11.10 Policjant nie powinien brać łapówki, bądź też krytycznie obniżać wysokości mandatu ze względu na więzi koleżeńskie lub możliwość uzyskania korzyści majątkowych.
§11.11 Policja nie ma prawa taranować pojazdu przewożącego
 złoto z banku oraz używać wobec niego broni wybuchowej lub wielkokalibrowej.
§11.12 Policja nie ma prawa ignorować wezwań. Może przyjechać do miejsca zgłoszenia w dużym odstępie czasu, jeśli w danym momencie nie ma wystarczającej liczby funkcjonariuszy. W przypadku częstego wysyłania fałszywych wezwań,
 policja ma prawo nałożyć wysoki mandat oraz zgłosić sprawę do administracji.
§11.13 Podczas porwania oraz napadów z zakładnikami policja ma prawo zabezpieczyć teren w promieniu 500m od miejsca zdarzenia. (Zabezpieczenie miejsca to ograniczenie dostępu do obszaru w celu zapewnienia bezpieczeństwa cywilom).
§11.14 Policja ma prawo skonfiskować pojazd, który został użyty podczas napadu na Bank/Bank miejski/porwania lub znalezienia w nim przedmiotów nielegalnych o znacznej wartości (powyżej 
100 000$).
§11.15 Helikopter UH-80 Ghost Hawk może być wyciągnięty tylko podczas napadu na bank.
§11.16 Personel Ghost Hawk’a może otworzyć ogień tylko do pojazdów wyposażonych w broń wysoko kalibrową(0.50 cal) oraz wyrzutnie rakiet, osób które zaczęły do niego strzelać bądź posiadają wyrzutnie rakiet w swoim wyposażeniu. Otwarcie ognia przez jedną osobę, nie jest podstawą do ataku na całą grupę znajdującą się w pobliżu.
§11.17 Policja ma całkowity zakaz strzelania na terenie komendy wyjątkiem jest trolling.
§11.18 Policja ma prawo użyć wszystkich możliwych środków(respektując §12.17), aby zatrzymać pojazdy pancerne, pojazdy należące do wyposażenia policyjnego, pojazdy z .50, pojazdy z wyrzutnią rakiet oraz piechotę z wyrzutniami rakiet.
§11.19 Pojazdy uzbrojone czyli Hunter, Strider, Ifrit, Ghost hawk, blackfoot, blackfish, MB 4WD z wyrzutnią rakiet, MB 4WD Lim, oraz offroad .50 są nielegalne i mogą zostać skonfiskowane przez policję.
§11.20 Policjant nie ma prawa dawać bądź sprzedawać broni cywilom! Takie zachowanie będzie karane natychmiastowym wydaleniem z policji bez możliwości powrotu (Wyjątkiem jest negocjator podczas akcji porwania respektując §7.11).
§11.21 Policja ma całkowity zakaz odholowywania pojazdów podczas akcji.
§11.22 Policja ma prawo użyć przystanku autobusowego by dostać się do miasta w którym trwa napad na bank miejski respektując zasady jednego życia.
§11.23 EMP dla policji:
§11.23.1 Policja ma prawo użyć EMP tylko na helikoptery.
§11.23.2 Policja ma prawo użyć EMP tylko po 3 ostrzeżeniach i po 5 minutach czynnego pościgu. (Jeśli chociaż jeden funkcjonariusz ciągle obserwuje konkretny helikopter).


XII. NLR - Zasada Nowego Życia 


§12.1 Po odrodzeniu się oraz po wskrzeszeniu przez medyka nie można wracać na miejsce zdarzenia przez 15 minut  (Zasada jednego życia jest priorytetowa)(Przy lewej krawędzi ekranu wyświetla się zegar z odliczaniem).
§12.2 o podniesieniu przez medyka gracz(pacjent) ma obowiązek prowadzić z nim dialog oraz postępować według jego zaleceń. Medyk daje graczowi możliwość wyboru czy gracz udaje się do szpitala razem z medykiem czy oddala się z miejsca akcji samodzielnie. (Jeśli nie zostaniemy przewiezieni do szpitala, oddalamy się z miejsca akcji i obowiązuje nas punkt §13.1).
§12.2.1 Medyk może wymusić transport do szpitala gdy gracz (pacjent) trolluje lub pozostawienie gracza może zagrażać życiu gracza lub medyka.
§12.3 Zabronione jest podawania informacji na
 side chatcie podczas bycia nieprzytomnym.
§12.4 Jeśli straciliśmy pojazd podczas śmierci, możemy po niego wrócić dopiero po upływie 15 minut (Zasada jednego życia jest priorytetowa).

 


XIII. Medycy


§13.1 Medyk jest osobą bezstronną (nie może faworyzować zarówno cywili, gangów jak i policji), może jednak zgłosić sytuację z miejsca interwencji, jeśli zagraża ona jego bezpieczeństwu lub osób w pobliżu.
§13.2 Po reanimacji należy przeprowadzić poprawny wywiad z poszkodowanym. Medyk daje graczowi możliwość wyboru czy gracz udaje się do szpitala razem z medykiem czy może zostaje w miejscu przywrócenia funkcji życiowych. Transport pacjenta jest akcją priorytetową, policja nie ma prawa żądać ani nalegać na wydanie poszkodowanego.
§13.2.1 Medyk może wymusić transport do szpitala gdy gracz (pacjent) trolluje lub pozostawienie gracza może zagrażać życiu gracza lub medyka.
§13.3 Kiedy trwa akcja policyjna medyk powinien oddalić się na bezpieczną odległość wynoszącą 1000m.
§13.4 Jeśli medyk wkroczy na miejsce akcji można oddać strzały ostrzegawcze w jego kierunku aby zasygnalizować że ma się wycofać (Jeśli medyk nie podejmie żadnej akcji w przeciągu 10 sekund w celu opuszczenia obszaru mogą go zabić zarówno policjanci jak i członkowie gangów).
§13.5 Ratownik powinien zająć się nieprzytomnymi w następującej kolejności:

Ratownicy
Policjanci
Cywile
Rebelianci 
(Wyjątkiem jest zmuszenie ratownika przy pomocy broni do reanimacji poszkodowanych w kolejności przedstawionej przez agresora).
§13.6 Medyk jest zobowiązany udzielić pomocy każdemu poszkodowanemu. (Wyjątkiem są osoby trolujące np:gracz nagminnie odradza się i popełnia samobójstwo).
§13.7 Ratownika można zmusić poprzez groźbę bronią do zaprzestania reanimacji wskazanych osób, które podczas tej akcji zostały nieprzytomne. (np: podczas ataku na bank, medyk chce reanimować osobę oddaloną 300m od centrum napadu, która brała w nim udział).
§13.8 Jeżeli medyk podejmuje się reanimacji mimo ostrzeżeń, strzałów ostrzegawczych lub akcji policyjnej można go zabić.(respektując §14.9).
§13.9 Jeśli podczas reanimacji przeprowadzonej przez medyka, zostanie nałożona na jego lokalizację 
strefa niebieska bądź nawiąże się inna interakcja zagrażająca jego życiu, ma on prawo zabrać dotychczas uratowanych pacjentów i opuścić miejsce. 
§13.10 Medyk nie ma prawa stosowania wrogiej interakcji w stosunku do graczy.                                                                                          §13.11 Żaden z graczy nie ma prawa stosować wrogiej interakcji w stosunku do któregokolwiek pracownika pogotowia ratunkowego. W przypadku zabicia ratownika medycznego może on złożyć skargę do administracji. (wyjątkiem stanowią sytuacje opisane w §13.4 i §13.7).
§13.12 Całkowity Zakaz wsiadania do pojazdów medycznych bez zezwolenia właściciela pojazdu. Ratownik medyczny może przewozić innych graczy ale nie musi, to nie TAXI.
§13.13 Zakaz stosowania wrogiej interakcji w stosunku do graczy reanimowanych dopóki medyk nie zakończy z nimi interakcji (respektując §13.2).
§13.13 Obowiązuje całkowity zakaz blokowania lub lądowania helikopterami na lądowiskach przeznaczonych dla pojazdów medycznych. Wyjątkiem jest gdy jeden z ratowników medycznych zezwoli na lądowanie.
§13.14 Ratownik medyczny ma prawo podnieść każdą osobę która potrzebuję pomocy medycznej bez względu na to czy dana osoba wezwała medyka.

 


XIV. Domy i garaże 


§14.1 Zabronione jest kupowanie domów i garaży w strefie zielonej oraz czerwonej. Dom, bądź garaż powinien znajdować się co najmniej 300 metrów od krawędzi wymienionych strefy. W przeciwnym razie, możliwość korzystania z danego budynku może zostać zablokowana, bez rekompensaty finansowej. Na podstawie umowy najmu.
§14.2 Podczas włamania do domu, właściciel nieruchomości oraz jego gang mają możliwość obrony majątku bez rozpoczęcia interakcji. Możliwość udziału w akcji posiadają tylko osoby włamujące się do domu, obecne na miejscu zdarzenia oraz gang osoby poszkodowanej.
§14.3 Policja może brać udział w akcji obrony/włamania do domu z poszanowaniem prawa własności (nie może strzelać do właścicieli domu/garażu).  Zabójstwo złodzieja tj. obrona majątku, musi zostać wybaczona właścicielom nieruchomości jeśli którykolwiek policjant był naocznym świadkiem.
§14.4 Policja ma prawo przeszukiwać domki i konfiskować zawartość pod warunkiem podejrzenia/doniesienia/będąc naocznym świadkiem, że w środku znajdują się rzeczy które są nielegalne, bądź nieodpowiednie do licencji właściciela domu. W momencie najazdu na posiadłość należy nałożyć 
strefę niebieską na jej teren.

 

XV. Napad na wyspę Rubiova
 

§15.1 Zakaz napadania na skarbiec na wyspie Rubiova w godzinach 23:00 - 8:00 (wyjątek stanowi piątek, sobota i niedziela gdzie zakaz obowiązuje w godzinach 24.00 - 6.00).
§15.2 Napad na Skarbiec można wykonać od 
6 policjantach ONLINE.
§15.3 Jeśli napad został zakończony i policja zamknęła skarbiec, zostaje on zablokowany. Następny napad może zostać wykonany dopiero po restarcie serwera.
§15.4 Napad musi zostać rozpoczęty minimum godzinę przed restartem.
§15.5 Na napad na Skarbiec rebelianci mogą wykorzystać cały dostępny arsenał.
§15.6 Atak na Skarbiec rozpoczyna się po komunikacie o jego rozpoczęciu, a kończy po informacji o jego zakończeniu.
§15.7 Po zakończeniu napadu policja ma prawo skonfiskować użyte na nim pojazdy.
§15.8 W napadzie na Skarbiec mogą brać udział maksymalnie 2 gangi. (Trzeba poinformować policję smsem jakie gangi biorą udział w napadzie w czasie nie krótszym niż 1 minuta od wyświetlonego komunikatu odnośnie włamania).
§15.8.1 Maksymalnie 8 osób na gang.
§15.9 Inny gang nie uwzględniony podczas rozpoczęcia napadu może dokonać przejęcia w przypadku neutralizacji wszystkich członków gangów, które rozpoczęły napad. Po przejęciu napadu, przejmujący gang zobowiązany jest powiadomić o tym frakcję
 policyjną.
§15.10 Podczas napadu na Skarbiec obowiązuje zasada jednego życia. Dotyczy to zarówno cywili, rebeliantów jak i policji.(W przypadku przejęcia napadu przez inny gang, policjanci zabici do momentu otrzymania informacji o przejęciu mogą powrócić na miejsce i ponownie uczestniczyć w odparciu napadu. (Od nowa obowiązuje ich zasada jednego życia).
§15.11 W przypadku śmierci wszystkich policjantów i zakończenia akcji przez policję (Ściągnięcia strefy i wysłania smsa o zakończeniu banku). Wszystkie osoby biorące udział w napadzie na Skarbiec muszą opuścić jego teren w ciągu 15 minut i nie mają prawa tam wrócić.

XVI. Odszkodowania

§16.1 Administracja ma prawo do odrzucenia prośby o odszkodowanie bez podania powodu.
§16.2 Podczas rozpatrywania odszkodowania przez administrację, administrator ma prawo otrzymać nagranie lub screena który potwierdzi słuszność przyznania odszkodowania 


                                                                                        XVII. Inne, nie mniej ważne

 

§17.1 Wyrzutnie rakiet mogą zostać użyte tylko przeciwko pojazdom: Hunter, Ifrit, Strider, MB 4WD z wyrzutnią rakiet, MB 4WD Lim, Ghost hawk, Orca, Hellcat, Blackfish, blackfoot oraz graczom posiadającym wyrzutnie rakiet.
§17.2 Offroad wyposażony w broń 0.50 cal może zostać użyty tylko przeciwko pojazdom: Hunter, Ifrit, Strider,HEMTT(wszystkie wersje), Ghost hawk, Orca, Hellcat, Blackfish, Blackfoot, MB 4WD z wyrzutnią rakiet, MB 4WD Lim, Offroad z 0.50 cal oraz graczom posiadającym wyrzutnie rakiet.
§17.3 Graczom z tzw. "
donatorką" zakazuje się wydawania sprzętu zakupionego w sklepie donatorskim oraz wydawania pojazdów w celu przebicia ich przez osoby nie posiadające "donatorki".


W sytuacjach niesprecyzowanych przez regulamin, administracja wydaje decyzję opierając się o przepisy panujące na wyspie!

Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...