Jump to content
  • Witamy na nowym forum :D
  • TS3: grandlife
START SERWERA ODBĘDZIE SIĘ --.--.2020r
Twoje konto nie zostało i nie może być przeniesione ze starego forum. Proszę założyć nowe. Pozdrawiam :)
Sign in to follow this  
DonPedroTV

Regulamin serwera Grand-Life

Recommended Posts

Posted (edited)

Grając na serwerze Grand Life zobowiązujesz się przestrzegać wszystkie regulaminy publicznie dostępne. Dołączając na daną frakcję dodatkowo zobowiązujesz się przestrzegać zasad tam panujących oraz wszelkich regulaminów. 

Nie znajomość regulaminu nie zwalnia Cię z jego przestrzegania!!

I. Podstawowe pojęcia na serwerze Grand-Life 
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania
 

§1.1 Podstawowe pojęcia
a) RDM[Random DeathMatch]* - Zabicie innego gracza bez uprzedniej interakcji. Przykład: Widzisz kogoś na środku drogi, wyciągasz broń i go zabijasz.
b) VDM[Vehicle DeathMatch]*- Zabicie innego gracza przy użyciu pojazdu. Przykład: Widzisz kogoś na środku drogi i go przejeżdżasz. Jeżeli ktoś celuje do ciebie z broni a nie znajdujesz się w pojeździe opancerzonym(strider, ifrit, hunter) masz jedną próbę VDM’a
c) FailRP* - nie odgrywanie roli swojej postaci.
d) Interakcja - wszystkie akcje gracza, które wymagają reakcji drugiej osoby.
e) Wroga interakcja - akcja gracza mająca na celu wyrządzenie krzywdy fizycznej bądź majątkowej drugiej osobie.
f) Metagaming* - Wykorzystywanie informacji nie dotyczących świata gry podczas rozgrywki.
g) Powergaming* - Celowe utrudnianie gry RP. Dotyczy również wymyślania rzeczy i interakcji, których nie spotkamy w grze. Przykład: Nie mogę się poddać bo mam przyklejone ręce do podłogi.
h) Combat Storing* - Wpłacenie gotówki lub schowanie pojazdu/przedmiotu podczas trwającej akcji. Przykład: Uciekasz suvem przed policją, podjeżdżasz pod garaż i go chowasz. Utopienie pojazdu także jest uznawane za Combat Storing.
i) Trolling* - Celowe niszczenie rozgrywki innym graczom lub wymuszanie akcji. 
j) Battlelog* - Opuszczenie rozgrywki podczas trwającej akcji, po rozpoczęciu interakcji lub podczas odsiadki w więzieniu. Wylogować się można po zakończeniu akcji lub po upływie 10 minut od ostatniego strzału. (Wyjątek stanowi sytuacja, w której ktoś na siłę przedłuża akcję).

*Zabrania się czynności z "gwiazdką"


§1.2 Wszyscy w stroju rebelianckim mogą zostać skuci i przeszukani na zielonej strefie.
§1.3 W dużych miastach zabronione jest noszenie broni długiej. Obywatel który posiada taką broń musi schować ją do plecaka lub do pojazdu.


II. Podstawowe zasady na serwerze Grand-Life
 


§2.1 Kanał Side Channel służy tylko do pisania. Zabronione jest rozmawianie na nim oraz rysowanie.
§2.2 Zabronione jest nadmierne używanie pingów na Side Channel.
§2.3 Zabrania się nadużywania wulgaryzmów, obrażania graczy, osób trzecich, ich pochodzenia, kultury, lub religii. Dyskryminacja i zachowania rasistowskie nie będą tolerowane.
§2.4 Każdy obywatel Grand-Life zobowiązany jest do posiadania czytelnego i unikalnego imienia. Nie może ono zawierać wulgaryzmów, być rasistowskie, dyskryminować bądź w inny sposób obrażać pozostałych osób lub ich religii bądź wyznania. Zabronione jest podszywanie się pod istniejących graczy lub grupy.
§2.5 Zabronione jest podnoszenie, przechowywanie, chowanie, kradzież oraz używanie rzeczy i pojazdów należących do medyków.
§2.6 Zabrania się wylatywania poza mapę (Czarna obwódka mapy).
§2.7 Aby grupowa interakcja była zaliczona do prawidłowej, każdy członek gangu musi mieć dopisany tag grupy przed imieniem np: PAF | LUBA.
§2.8 Wykorzystywanie bugów, exploitów lub programów trzecich jest surowo zabronione.
§2.9 Nagminne wysyłanie policji fałszywych wezwań jest traktowane jako trolling i będzie surowo karane.
§2.10 Zabrania się rozpoczynania wrogiej interakcji w obrębie 30m od tabliczki/NPC/bankomatu (Wyjątkiem są przetwórki i skupy)
§2.11 Czerwone Strefy uważane są za strefy bezprawia. Nie obowiązują na nich zasady interakcji i jurysdykcja policji.
§2.12 Sytuacje kryzysowe to Napady na: Bank/Bank Miejski/Bazę Wojskową i Porwania
§2.13 Na zielonej strefie obowiązuje całkowity zakaz używania zarówno broni jak i granatów, oraz powalania, kradzieży lub rozpoczynania innych wrogich interakcji.
§2.14 W przypadku bycia świadkiem łamania regulaminu przez innych graczy, nikt nie zostaje zwolniony z jego przestrzegania w celu wymierzenia kary.
§2.15 Próby wykorzystywania punktów regulaminu/gry w sposób nieprzewidziany przez administrację i nie uwzględniający założenia RP oraz możliwości interakcji jakie oferuje gra oraz serwer będą surowo karane.
§2.16 Zakaz porywania graczy w godzinach 23.00 - 8.00 (wyjątek stanowi piątek i sobota gdzie obowiązuje w godzinach 24.00 - 6.00)
§2.17 Podczas napadu na Bank/Bank Miejski, ataku na Bazę Wojskową lub porwania, kiedy policjantów jest więcej niż 9, cywile mogą dokonywać akcji wymagających interwencji policji. (Z wyjątkiem następnego porwania, napadu na Bank/Bank Miejski lub ataku na Bazę Wojskową).
§2.18 Ramowanie/taranowanie/kamikadze przy pomocy samochodów/samolotów/helikopterów jest zakazane

 
III. Interakcja / akcja / napadanie§3.1 Interakcje można rozpocząć poprzez:

- Rozmowę bezpośrednią (direct)
- Strzały ostrzegawcze (Strzały kierowane bezpośrednio obok gracza z którym chcemy podjąć interakcję, lub obiekty/podłoże obok niego. Strzały nie mogą zranić osób z którymi chcemy podjąć interakcję)
- Napad na stację, Bank oraz Bazę Wojskową jest rozpoczęciem interakcji z policją.
- Sygnał dźwiękowy rozpoczyna interakcję w stosunku do ściganej osoby lub pojazdu. (Rozpoczyna to również interakcję grupową
- Ewidentna próba spowodowania VDM jest traktowana jako rozpoczęcie interakcji. (Przejazd pojazdu drogą obok chodnika z pieszym nie może zostać zaliczone jako próba VDM)
- Próba włamania się do domu lub bazy gangu

§3.2 Zabronione jest zabijanie osób które się poddały, bądź zostały skute. (np. zabicie skutego towarzysza aby ten nie trafił do więzienia)
§3.3 Zabronione jest dołączanie się do akcji jak i umyślna prowokacja, aby wprowadzić swoją grupę, bądź też siebie do akcji.
§3.4 Podczas akcji jest zakaz przenoszenia jej na zieloną strefę.
§3.5 Zakaz napadania na graczy lub rozpoczynania akcji, kiedy na serwerze nie ma min. 2 policjantów. Wyjątek stanowi sytuacja gdy osoba napadana znajduje się na czerwonej strefie.
§3.6 Po podniesieniu przez medyka gracz(pacjent) ma obowiązek prowadzić z nim dialog oraz postępować według jego zaleceń. Medyk ma prawo przetransportować osobę do szpitala w celu wykonania dalszych czynności ratowniczych.
§3.7 Pacjent po przywróceniu podstawowych funkcji życiowych może zostać oddany pod nadzór policji jeśli trwa akcja policyjna i medyk nie widzi powodów do transportu pacjenta na teren szpitala.
§3.8 Osobę, która się poddała można zabić kiedy nie współpracuje (np: zakłada ręce za głowę, przebiega kilka metrów i znowu zakłada ręce za głowę.) Próba ucieczki z pojazdu bądź obiektu, w którym została umieszczona też jest oznaką braku współpracy.
§3.9 Zabrania się napadania na stacje bądź na innych graczy w momencie okradania banku bądź porwania, wyjątek stanowi sytuacja, kiedy na serwerze jest więcej policjantów niż 9.
§3.10 Zabrania się ucieczki autobusem podczas trwania interakcji (przystanek autobusowy).
§3.11 Interakcja trwa 10 minut od oddania ostatniego strzału, wyjątek stanowi sytuacja, w której oddaje się strzały by celowo przedłużyć interakcje.


IV. Bank Federalny


§4.1 Zakaz napadania na Bank w godzinach 23:00 - 8:00 (wyjątek stanowi piątek i sobota gdzie obowiązuje w godzinach 24.00 - 6.00)
§4.2 Napad na Bank można wykonać od 6 policjantach ONLINE.
§4.3 Jeśli napad został zakończony i policja zamknęła skarbiec, zostaje on zablokowany. Następny napad może zostać wykonany dopiero po restarcie serwera.
§4.4 Napad musi zostać rozpoczęty minimum godzinę przed restartem.
§4.5 Na bank rebelianci mogą wykorzystać cały dostępny arsenał.
§4.6 Atak na bank rozpoczyna się po komunikacie o jego rozpoczęciu, a kończy po informacji o jego zakończeniu.
§4.7 Po zakończeniu banku policja ma prawo skonfiskować użyte na nim pojazdy.
§4.8 W napadzie na bank mogą brać udział maksymalnie 3 gangi. (Trzeba poinformować policję sms’em jakie gangi biorą udział w napadzie w czasie nie krótszym niż 30s od wyświetlonego komunikatu odnośnie włamania)
§4.9 Inny gang nie uwzględniony podczas rozpoczęcia napadu może dokonać przejęcia w przypadku neutralizacji wszystkich członków gangów, które rozpoczęły napad. Po przejęciu napadu, przejmujący gang zobowiązany jest powiadomić o tym frakcję policyjną.
§4.10 Podczas napadu na Banku obowiązuje zasada jednego życia. Dotyczy to zarówno cywili, rebeliantów jak i policji.(W przypadku przejęcia napadu przez inny gang, policjanci zabici do momentu otrzymania informacji o przejęciu mogą powrócić na miejsce i ponownie uczestniczyć w odparciu napadu.(Od nowa obowiązuje ich zasada jednego życia)
§4.11 W przypadku śmierci wszystkich policjantów i zakończenia akcji przez policję (Ściągnięcia strefy i wysłania smsu o zakończeniu banku) Wszystkie osoby biorące udział w napadzie na bank muszą opuścić jego teren w ciągu 15 minut i nie mają prawa tam wrócić.

 
V. Bank Miejski

 


§5.1 Zakaz napadania na Bank Miejski w godzinach 23:00 - 8:00 (wyjątek stanowi piątek i sobota gdzie obowiązuje w godzinach 24.00 - 6.00)
§5.2 Napad na Bank Miejski można wykonać od 4 policjantach ONLINE.
§5.3 Napad na bank musi zostać rozpoczęty minimum godzinę przed restartem.
§5.4 Napad na Bank Miejski może zostać wykonany raz na grupę, co każdy restart.
§5.5 Bank rozpoczyna się po komunikacie o jego rozpoczęciu, a kończy po informacji o jego zakończeniu.
§5.6 Po zakończeniu banku policja ma prawo skonfiskować użyte na nim pojazdy.
§5.7 W napadzie na bank mogą brać udział maksymalnie 3 gangi. (Trzeba poinformować policję sms’em jakie gangi biorą udział w napadzie w czasie nie krótszym niż 30s od wyświetlonego komunikatu odnośnie włamania)
§5.8 Inny gang nie uwzględniony podczas rozpoczęcia napadu może dokonać przejęcia w przypadku neutralizacji wszystkich członków gangów, które rozpoczęły napad. Po przejęciu napadu, przejmujący gang zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie policję.
§5.9 Podczas napadu na Bank Miejski obowiązuje zasada jednego życia. Dotyczy to zarówno cywili, rebeliantów oraz policji.


VI. Baza wojskowa

§6.1 Zakaz Atakowania Bazy Wojskowej w godzinach 23:00 - 8:00 (wyjątek stanowi piątek i sobota gdzie obowiązuje w godzinach 24.00 - 6.00)
§6.2 Atak na bazę wojskową można wykonać od 8 policjantach ONLINE.
§6.3 Bazę wojskową można zaatakować raz na restart.
§6.4 Atak na Bazę wojskową musi zostać rozpoczęta minimum godzinę przed restartem.
§6.5 W ataku rebelianci mogą wykorzystać cały dostępny arsenał.
§6.6 Atak rozpoczyna się po komunikacie o jego rozpoczęciu, a kończy po informacji o jego zakończeniu.
§6.7 Po zakończeniu ataku policja ma prawo skonfiskować użyte na nim pojazdy.
§6.8 W ataku na Bazę wojskową mogą brać udział maksymalnie 3 gangi. (Trzeba poinformować policję sms’em jakie gangi biorą udział w napadzie w czasie nie krótszym niż 30s od wyświetlonego komunikatu odnośnie ataku)
§6.9 Inny gang nie uwzględniony podczas rozpoczęcia ataku może dokonać przejęcia w przypadku neutralizacji wszystkich członków gangów, które rozpoczęły atak. Po przejęciu ataku, przejmujący gang zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie policję.
§6.10 Podczas ataku na Bazę Wojskową obowiązuje zasada jednego życia. Dotyczy to zarówno cywili, rebeliantów oraz policji.


VII. Porwanie


§7.1 Porwanie można przeprowadzić raz na restart w godzinach 23:00 - 8:00 (wyjątek stanowi piątek i sobota gdzie obowiązuje w godzinach 24.00 - 6.00)
§7.2 Porwanie cywila można wykonać od 4 policjantów powyżej 20 graczy ONLINE.
§7.3 Porwanie policjanta można wykonać od 6 policjantów powyżej  25 graczy ONLINE.
§7.4 Porwanie musi zostać rozpoczęte minimum 45 minut przed restartem.
§7.5 Okup za zakładników można dostać tylko bezpośrednio od negocjatora.
§7.6 Po zabiciu zakładnika policja ma prawo do zerwania negocjacji.
§7.7 Podczas negocjacji nie można przeszukać negocjatora.
§7.8 W przypadku niespełnienia przez porywaczy warunków uzgodnionych podczas negocjacji policja ma prawo otworzyć ogień w celu eliminacji napastników, zwracając szczególną uwagę na życie zakładnika
§7.9 Na porwaniu obowiązuje jedno życie.
§7.10 Maksymalny okup za cywila wynosi 100000$.
§7.11 Maksymalny okup za policjanta wynosi 250 000$.
§7.12 Porywacze mogą zażądać sprzętu policyjnego kosztem gotówki.( Nie można żądać broni kalibru 0.50 cal, wyrzutni rakiet lub helikoptera Ghost Hawk)
§7.13 Okup może składać się z samej gotówki, gotówki oraz sprzętu policyjnego bądź samego sprzętu policyjnego, zależnie od ustaleń z negocjatorem.
§7.14 Negocjator ma prawo do noszenia kamizelki oraz munduru podczas negocjacji.
§7.15 Negocjator nie może być uzbrojony (broń, granaty, paralizator).
§7.16 Aby zacząć negocjacje, negocjator musi zobaczyć wszystkich zakładników.
§7.17 Nie można porywać negocjatora.
§7.18 Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu negocjatora jest uznawane jako zerwanie negocjacji.
§7.19 Podczas porwania oraz negocjacji obowiązuje zasada jednego życia. Dotyczy to cywili, rebeliantów oraz policji.


VIII. Stacja
 

§8.1 Policja ma prawo ignorować napady na stację, jeśli istnieją ku temu ważne przesłanki np: Sytuacja kryzysowa, interakcja z uzbrojonymi osobami lub wykonującymi nielegalne czynności.
§8.2 Napad można zacząć od 3 policjantów online.
§8.3 Na wyspie nie można rabować w tym samym czasie więcej niż 2 stacji.
§8.4 Stacja może zostać zrabowana maksymalnie 20 minut przed restartem.
§8.5 Jeden gang może rabować tylko jedną stację w tym samym czasie.
§8.6 Jeden gang może rabować stację co 1,5 godziny.


IX. Strefy
 

§9.1 W zielonych strefach zakazane są wrogie interakcje jak: powalanie, rabowanie, kradzież pojazdów, używanie broni (wyjątkiem jest paralizator), itd. oraz zabijanie.                                                                                JEST TO STREFA CAŁKOWICIE BEZPIECZNA.
§9.2 Zakaz wrogiej interakcji w promieniu ~ 300m od granicy zielonej strefy.
§9.3 Akcja nie może zostać przeniesiona na tę strefę. (podczas trwania interakcji ucieczka na zieloną strefę będzie surowo karana przez administrację)
§9.4 Zasada nie dotyczy policjantów z paralizatorami. Mogą one zostać wykorzystane tylko do zatrzymania osoby poszukiwanej lub łamiącej prawo.
§9.5 Na terenie niebieskiej strefy toczy się akcja policji. Każda osoba, która się tam znajdzie powinna założyć ręce na głowę, jeżeli nie chce stać się celem policji.
§9.6 Niebieska strefa kratkowana obejmuje posterunki i punkty policyjne. Zakazane jest na niej przeprowadzanie wrogich interakcji. Trwająca akcja może zostać przeniesiona na te strefy.
§9.7 Czerwone Strefy uważane są za strefy bezprawia. Nie obowiązują na nich zasady interakcji. 
§9.8 Nałożenie strefy niebieskiej przez policję w żaden sposób nie wpływa na zasady panujące w strefie czerwonej
§9.9 Baza rebeliantów działa tak samo jak niebieska strefa kratkowana, zakazane jest na niej przeprowadzanie wrogich interakcji. Trwająca akcja może zostać przeniesiona na te strefy.
§9.10 W zielonej kratkowanej można napadać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy interakcja została nawiązana poza opisywaną w tym punkcie strefą tzn. kiedy akcja zostanie na nią przeniesiona.


X. Więzienie


§10.1 Podczas próby uwolnienia więźnia więzienie przyjmuje zasady strefy czerwonej
§10.2 Policja ma obowiązek aresztować gracza i umieścić go w więzieniu w przypadku gdy suma jego mandatów przekracza 300 000$, bądź brał udział w co najmniej 10 morderstwach.
§10.3 Policja ma prawo zwiększyć wyrok gracza, który próbował uciec z więzienia.
§10.4 Zakaz kampienia na terenie więzienia oraz w promieniu 500 metrów podczas transportu więźnia na jego teren.
§10.5 Ucieczka osadzonego może zostać przeprowadzone w przypadku braku policjantów online.
§10.6 Na terenie więzienia mogą przebywać jedynie funkcjonariusze policji i osadzony. 
§10.7 W przypadku odbicia więźnia, udział w akcji może brać udział tylko jeden gang. (Trzeba poinformować policję sms’em jaki gang bierze udział w odbiciu więźnia w czasie nie krótszym niż 3 minuty przed rozpoczęciem akcji odbijania osadzonego).


XI. Odbicie zatrzymanego
 

§11.1 Aby odbić zatrzymanego należy poinformować policję o swoich zamiarach z podaniem dokładnych nicków osób zatrzymanych.
§11.2.1 Podczas odbicia policja ma 10 minut na przewiezienie zatrzymanego na najbliższy posterunek lub punkt kontrolny, gdzie po upływie 5 minut musi założyć strefę i wtedy można przeprowadzić odbicie.
§11.2.2 Próba odbicia *zatrzymanego może być przeprowadzona od momentu założenia niebieskiej strefy przez policję. Musi być ona poprzedzona sms’em informującym o fakcie jaki gang/osoba będzie przeprowadzała odbicie danej osoby.
§11.2.3 W przypadku próby odbicia zatrzymanego, policja musi użyć pojazdów lądowych w celu transportu do więzienia.
§11.3 Odbicie kończy się w momencie, gdy Policja utraci zatrzymanego lub zostanie wyeliminowana.
§11.4 Odbicia można dokonać od 3 policjantów online.
§11.5 Rebelianci mają zakaz zbliżania się do posterunku w odległości 500 metrów przed ustanowieniem strefy przez policję.
§11.6 Osobę zatrzymaną można wymienić w zamian za osobę/osoby porwane. Policja ma prawo odrzucić żądanie wymiany.
§11.7 Podczas odbicia zatrzymanego obowiązuje zasada jednego życia. Dotyczy to zarówno cywili, rebeliantów oraz policji.


XII. Wątek policyjny
 

§12.1 Policjant jest członkiem frakcji policyjnej. Do ich zadań należy egzekwowanie prawa oraz ochrona życia cywili
§12.2 Policjant powinien cechować się wysokim poziomem kultury osobistej, nienaganną znajomością języka polskiego oraz silnymi nerwami. Każdy policjant musi stanowić wzór do naśladowania dla innych mieszkańców wyspy Altis.
§12.3 Podczas rutynowego zatrzymania, policjant musi się przedstawić, podać stopień oraz powód zatrzymania np: Dzień dobry, posterunkowy Adrian, zatrzymałem Pana za przekroczenie dopuszczalnej prędkości oraz brak włączonych świateł po zmroku.
§12.4 Policjant nie ma prawa używać broni oraz skuwać obywateli bez powodu.
§12.5 Policjant ma prawo zastosować ulgę podczas wypisywania mandatu.
§12.6 Policja nie może przebywać na czerwonych strefach. (Wyjątkiem jest przeniesienie trwającej akcji na czerwoną strefę, lub szybkie przemieszczenie się przy pomocy pojazdu w sytuacji kryzysowej)
§12.7 Użycie sygnałów dźwiękowych oraz świetlnych zwalnia pojazd policyjny z nakazu przestrzegania zasad ruchu drogowego.
§12.8 Policjant nie ma prawa używać broni palnej oraz paralizatora w stosunku do osoby, która nie zagraża życiu jego lub innych cywili. (Wyjątek stanowi moment, w którym gracz nie stosuje się do poleceń policjanta. Wtedy policjant ma prawo użyć paralizatora, a w ostateczności broni palnej w celu uniemożliwienia ucieczki.)
§12.9 Obywatel, który został zatrzymany może żądać zmiany funkcjonariusza prowadzącego sprawę, jednak nie jest to gwarancja. 
§12.10 Jeżeli na służbie jest mniej niż 4 policjantów, NLR dla policji wynosi wtedy 5 min.
§12.11 Policjant nie powinien brać łapówki, bądź też krytycznie obniżać wysokości mandatu ze względu na więzi koleżeńskie lub możliwość uzyskania korzyści majątkowych.
§12.12 Policja nie ma prawa taranować pojazdu przewożącego złoto z banku oraz używać wobec niego broni wybuchowej lub wielkokalibrowej.
§12.13 Policja nie ma prawa ignorować wezwań. Może przyjechać do miejsca zgłoszenia w dużym odstępie czasu, jeśli w danym momencie nie ma wystarczającej liczby funkcjonariuszy. W przypadku częstego wysyłania fałszywych wezwań, policja ma prawo nałożyć wysoki mandat oraz zgłosić sprawę do administracji.
§12.14 Podczas porwania oraz napadów z zakładnikami policja ma prawo zabezpieczyć teren w promieniu 800m od miejsca zdarzenia. (Zabezpieczenie miejsca to ograniczenie dostępu do obszaru w celu zapewnienia bezpieczeństwa cywilom)
§12.15 Policja ma prawo skonfiskować pojazd, który został użyty podczas napadu na Bank/Bank miejski/Bazę Wojskową  porwania lub znalezienia w nim przedmiotów nielegalnych o znacznej wartości (powyżej 200 000$).
§12.16 Helikopter UH-80 Ghost Hawk może być wyciągnięty tylko podczas napadu na bank.
§12.17 Personel Ghost Hawk’a może otworzyć ogień tylko do pojazdów wyposażonych w broń wysoko kalibrową(0.50 cal), osób które zaczęły do niego strzelać bądź posiadają wyrzutnie rakiet w swoim wyposażeniu. Otwarcie ognia przez jedną osobę, nie jest podstawą do ataku na całą grupę znajdującą się w pobliżu.
§12.18 Policja ma całkowity zakaz strzelania na terenie komendy wyjątkiem jest trolling.
§12.19 Policja ma prawo użyć wszystkich możliwych środków(respektując §12.17), aby zatrzymać pojazdy pancerne, pojazdy z .50 oraz piechotę z wyrzutniami rakiet.
§12.20 Pojazdy uzbrojone, oraz Hunter, Ifrit, Strider, Ghost hawk, blackfoot oraz offroad .50 są nielegalne i mogą zostać skonfiskowane przez policję.
§12.21 Policjant nie ma prawa dawać bądź sprzedawać broni cywilom! Takie zachowanie będzie karane natychmiastowym wydaleniem z policji bez możliwości powrotu (Wyjątkiem jest negocjator podczas akcji porwania respektując §7.11).
§12.22 Policja ma całkowity zakaz odholowywania pojazdów podczas akcji.
§12.23 EMP dla policji:
§12.23.1 Policja ma prawo użyć EMP tylko na helikoptery.
§12.23.2 Policja ma prawo użyć EMP tylko po 3 ostrzeżeniach i po 5 minutach czynnego pościgu. (Jeśli chociaż jeden funkcjonariusz ciągle obserwuje konkretny helikopter).


XIII. NLR - Zasada Nowego Życia
 

§13.1 Po odrodzeniu się oraz po wskrzeszeniu przez medyka nie można wracać na miejsce zdarzenia przez 15 minut  (Zasada jednego życia jest priorytetowa)(Przy lewej krawędzi ekranu wyświetla się zegar z odliczaniem).
§13.2 Po reanimacji przez medyka musimy postępować według jego poleceń. (Jeśli nie zostaniemy przewiezieni do szpitala, oddalamy się z miejsca akcji i obowiązuje nas punkt §13.1).
§13.3 Zabronione jest podawania informacji na side chatcie(niebieski kanał) podczas bycia nieprzytomnym.
§13.4 Jeśli straciliśmy pojazd podczas śmierci, możemy po niego wrócić dopiero po upływie 15 minut (Zasada jednego życia jest priorytetowa).


XIV. Medycy
 

§14.1 Medyk jest osobą bezstronną(nie może faworyzować zarówno cywili, gangów jak i policji), może jednak zgłosić sytuację z miejsca interwencji, jeśli zagraża ona jego bezpieczeństwu lub osób w pobliżu.
§14.2 Po reanimacji należy przeprowadzić poprawny wywiad z poszkodowanym. Ratownik decyduje czy pacjent zostanie przetransportowany do szpitala. Transport pacjenta jest akcją priorytetową, policja nie ma prawa żądać ani nalegać na wydanie poszkodowanego.
§14.3 Kiedy trwa akcja policyjna medyk powinien oddalić się na bezpieczną odległość wynoszącą 1000m.
§14.4 Jeśli medyk wkroczy na miejsce akcji można oddać strzały ostrzegawcze w jego kierunku aby zasygnalizować że ma się wycofać (Jeśli medyk nie podejmie żadnej akcji w przeciągu 10 sekund w celu opuszczenia obszaru mogą go zabić zarówno policjanci jak i członkowie gangów)
§14.5 Ratownik powinien zająć się nieprzytomnymi w następującej kolejności:
Ratownicy
Policjanci
Cywile/Rebelianci
(Wyjątkiem jest zmuszenie ratownika przy pomocy broni do reanimacji poszkodowanych w kolejności przedstawionej przez agresora).
§14.6 Medyk jest zobowiązany udzielić pomocy każdemu poszkodowanemu. (Wyjątkiem są osoby trolujące np:gracz nagminnie odradza się i popełnia samobójstwo).
§14.7 Ratownika można zmusić poprzez groźbę bronią do zaprzestania reanimacji wskazanych osób, które podczas tej akcji zostały nieprzytomne. (np: podczas ataku na bank, medyk chce reanimować osobę oddaloną 300m od centrum napadu, która brała w nim udział)
§14.8 Jeżeli medyk podejmuje się reanimacji mimo ostrzeżeń, strzałów ostrzegawczych lub akcji policyjnej można go zabić.(respektując §14.9)
§14.9 Jeśli podczas reanimacji przeprowadzonej przez medyka, zostanie nałożona na jego lokalizację strefa niebieska bądź nawiąże się inna interakcja zagrażająca jego życiu, ma on prawo zabrać dotychczas uratowanych pacjentów i opuścić miejsce. 
§14.10 Medyk nie ma prawa stosowania wrogiej interakcji w stosunku do graczy.
§14.11 Żaden z graczy nie ma prawa stosować wrogiej interakcji w stosunku do któregokolwiek pracownika pogotowia ratunkowego. W przypadku zabicia ratownika medycznego może on złożyć skargę do administracji. (wyjątkiem stanowią sytuacje opisane w §14.4 i §14.7)
§14.12 Całkowity Zakaz wsiadania do pojazdów medycznych bez zezwolenia właściciela pojazdu. Ratownik medyczny może przewozić innych graczy ale nie musi, to nie TAXI.
§14.13 Zakaz stosowania wrogiej interakcji w stosunku do graczy reanimowanych dopóki medyk nie zakończy z nimi interakcji (respektując §14.2)
§14.13 Obowiązuje całkowity zakaz blokowania lub lądowania helikopterami na lądowiskach przeznaczonych dla pojazdów medycznych. Wyjątkiem jest gdy jeden z ratowników medycznych zezwoli na lądowanie.


XV. Domy i garaże


§15.1 Zabronione jest kupowanie domów i garaży w strefie zielonej oraz czerwonej. Dom, bądź garaż powinien znajdować się co najmniej 300 metrów od krawędzi wymienionych strefy. W przeciwnym razie, możliwość korzystania z danego budynku może zostać zablokowana, bez rekompensaty finansowej. Na podstawie umowy najmu.
§15.2 Podczas włamania do domu, właściciel nieruchomości oraz jego gang mają możliwość obrony majątku bez rozpoczęcia interakcji. Możliwość udziału w akcji posiadają tylko osoby włamujące się do domu, obecne na miejscu zdarzenia oraz gang osoby poszkodowanej.
§15.3 Policja może brać udział w akcji obrony/włamania do domu z poszanowaniem prawa własności (nie może strzelać do właścicieli domu/garażu).  Zabójstwo złodzieja tj. obrona majątku, musi zostać wybaczona właścicielom nieruchomości jeśli którykolwiek policjant był naocznym świadkiem.


XVI. Inne, nie mniej ważne


§16.1 Wyrzutnie rakiet mogą zostać użyte tylko przeciwko pojazdom: Hunter, Ifrit, Strider, Ghost hawk, Orca, Hellcat oraz graczom posiadającym wyrzutnie rakiet.
§16.2 Offroad wyposażony w broń 0.50 cal może zostać użyty tylko przeciwko pojazdom: Hunter, Ifrit, Strider,HEMTT(wszystkie wersje), Ghost hawk, Orca, Hellcat, Offroad z 0.50 cal oraz graczom posiadającym wyrzutnie rakiet.

Edited by Crosby
Poprawki 14.06.2020
  • Super 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Poprawki 14.06.2020 6:25
Zmieniono:
§12.20 Pojazdy uzbrojone, oraz Hunter, Ifrit, Strider, Ghost hawk, blackfoot oraz offroad .50 są nielegalne i mogą zostać skonfiskowane przez policję.
Dodano:
-------
Usunięto:
-------

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...